Asiansa osaava ohjaaja

Hyvä ohjaaja on aktiivisena ryhmän toiminnassa mukana, kannustava, ennakkoluuloton, ymmärtää erilaisia oppijoita, reilu, samaistuttava, hyväksyy virheet, ottaa kaikki huomioon, innostava ja joustava, auttaa ja ymmärtää, kiinnostunut, perillä opettamastaan asiasta