Category Archives for "Turku"

Itsenäinen ja vapaa Suomi

Minulle Suomen 100-vuotisitsenäisyys merkitsee paljon enemmän kuin kansallisen itsemääräämisoikeuden ja suvereniteetin perinnettä. Itsenäisessä Suomessa minä saan sanoa mielipiteeni, elää pelkäämättä auktoriteettien mielivaltaa ja rakastaa ketä haluan sukupuolesta riippumatta. Suomen itsenäisyys ja vapaus näkyy urallani myös tieteellisenä itsenäisyytenä ja vapautena. Itsenäisen Suomen sadantena juhlavuotena olenkin ylpeä vain niistä asioista, jotka itsenäisyys tekee mahdollisiksi, en itsenäisyydestä sinänsä.

Satavuotiaassa Suomessa

Satavuotiaassa Suomessa kasvatan yksivuotiasta poikaani. Suomessa ystävät ja suku ovat lähellä ja se on ihanaa.

Ai minäkin olen nuori

Kuulin juuri, että nuoreksi lasketaan kaikki alle 29-vuotiaat. Siispä jopa minä olen nuori! Tästä voi päätellä paljon siitä, kuinka hyvä ja huolehtiva maa Suomi on. Palasin juuri pitkältä puolivuotiselta ulkomaanreissulta Kanadasta, jossa olin perheeni kanssa (minulla on jo yksivuotias poika), ja tulin siellä jälleen kerran todenneeksi, kuinka arvokas ja jopa kadehdittava on suomalaisuus brändinä. Suomen passi avaa ovia ja tullipuomia kautta maailman. Tästä etuoikeudesta olen kiitollinen, ja toivon, että mahdollisuudet tulevilla ihmisillä, niin suomalaisilla kuin muillakin, saavuttavat vähintään saman tason.

Fika med Hemmet

Språkbadselever fikade med Hemmets pensionärer
Att berätta för unga väcker minnen

Stämningen i Luostarivuoren koulus matsal var till en början lite pirrig när språkbadseleverna i årskurs 7—9 ordnade kaffestund med Stiftelsen Hemmet i Åbos dagverksamhet torsdag 23.11. Alla eleverna i språkbadsklasserna var med i förberedelserna inför kaffeträffen, som gick helt på svenska. Fika med Hemmet var kulmen på ett snart tre år långt samarbete mellan Luostarivuori skolas språkbadsklasser och Hemmets pensionärer. Initiativet till samarbetet kom från lärare Teija Jalanne, som ville skapa kontakter över både språk- och generationsgränser.
— Jag tog kontakt med Hemmet, som genast var positivt till samarbete. Vi började med brevväxling och skrev påskbrev till varandra. Alla pensionärer fick ett eget brev från en elev, namnen på pensionärerna fick vi på förhand. Följande år blev det julbrev istället, och sen har vi besökt Hemmet två gånger med eleverna. En gång diskuterade vi yrkesval och studietiden, vilket var intressant för eleverna på nionde klass, eftersom de ska välja hur de fortsätter sina studier. Speciellt brevväxlingen har varit omtyckt, säger Jalanne.
Arttu Mäenpää och Veera Sellgren, som är ordförande respektive vice ordförande för elevrådet, och som agerade programledare under kaffeträffen, håller med.
— Att brevväxla med pensionärerna var en fin omväxling till de vanliga lektionerna, det var roligt att skriva och svaren vi fick var intressanta. Speciellt att vänta på svarsbrevet var spännande!
Träffarna och diskussionerna har varit omtyckta också hos pensionärerna i dagverksamheten och har gett insikter i vilka likheter och skillnader som finns mellan ungdomstid nu och ungdomstid för några decennier sedan.
— Vi rörde oss mera fritt utomhus, spelade boboll och fyra mål. På den tiden var gatorna mindre trafikerade och livet mera lantligt. Nuförtiden sysselsätter sig ungdomen med sina telefoner och plattor och är mest inomhus. Föräldrarna kanske också är räddare att låta dem gå ensamma ut, kanske världen är farligare nu, funderar Hedvig Hertzberg.
— Det har varit intressant att diskutera med ungdomarna. Att berätta om sin ungdomstid har gjort att man kommer ihåg nya saker från den tiden, säger Barbro Salonius.
Den nya teknologin för också goda saker med sig.
— Unga nu är mera insatta. De vet mycket mera om vad som händer i världen tack vare internet och datorerna än vi gjorde, menar Hertzberg.
Läraren Teija Jalanne tror att träffar över generationsgränserna är speciellt nödvändiga idag när umgänget mellan olika åldrar inte är så självklart i dagens samhälle.
— Förr bodde man kanske i samma hus som sina mor- eller farföräldrar. Numera saknas samma naturliga inslag. För en ung människa kan det kännas mycket lättare att prata med någon som är äldre än de egna föräldrarna.
Samarbetet mellan språkbadsklasserna och Hemmet fortsätter också i framtiden.
— Vi fortsätter att brevväxla och planerar också ett vårbesök till Hemmet. En dröm vore att ordna en gemensam utflykt där också elevernas föräldrar kunde delta. Vi kunde åka bort någonstans, ha med oss musik, dans och ordlekar. För bara viljan finns kan det mesta göras, bara himlen är gränsen, säger Jalanne.
Också under Fika med Hemmet bjöds det på musik, både från dagverksamheten och från skolan. Som avslutning på träffen fick pensionärerna ta med sig en reflex.
— Det är en symbol för att också äldre personer ska synas i samhället, avslutar Sellgren.

Fika med Hemmet har fått understöd av Suomen nuorisoseurat r.y. inom ramen för projektet 100 tapahtumaa, 1000 tarinaa, Hemmets dagverksamhet ordnas i samarbete med Åbo svenska diakoniförening.

Text: Johanna Slotte, Sekreterare, Hemmet i Åbo
————————
Oppilaiden ajatuksia ”Fika med Hemmet” -tapahtumasta 23.11.
Koonnut Teija Jalanne

> Tilaisuuden ohjelma oli hyvä
> Tilaisuus oli hieman liian pitkä ja olisin toivonut enemmän ”actonia”
> Olisi ollut mukavaa, jos eläkeläiset olisivat istuneet oppilaiden pöydissä, jolloin olisi syntynyt enemmän vapaata keskustelua
> Olisi ollut kiva saada tietää, kenen kanssa oli ollut kirjeenvaihdossa
> Eläkeläisten nimet jäivät hieman kuulematta
> Eläkeläisten esittämät laulut olivat kivoja
> Tapahtuma oli varmasti eläkeläisten mielestä mielenkiintoinen, kun heillä oli nyt tilaisuus päästä katsomaan nykyajan nuoria koulussa.
> Muffinsien leipominen oli mukavaa
> Oli kiva, että seiskat olivat leiponeet muffinsseja, joita olisi voinut syödä enemmänkin; ne olivat hyviä
> Kahvinkeitto ja -tarjoilu oli ihan ok
> Eläkeläisille hauskaa aikaa ja tekemistä; olisi voinut olla enemmän yhteistä ohjelmaa oppilaille ja eläkeläisille
> Kiva tavata vanhoja ihmisiä ja kuulla heidän tarinoitaan lapsuudesta, kouluvuosista, nuoruudesta, opiskelusta, työvuosista sekä elämästä vanhuksena tässä yhteiskunnassa
> Kiva jos eläkeläisillä oli kivaa